محاسبه قیمت

مبلغ هر بار قیمت‌گذاری تنوع

۱ تا ۴۶۰,۰۰۰ مرتبه قیمت‌گذاری در ماه:

۷.۲ ریال

از ۴۶۰,۰۰۱امین مرتبه قیمت‌گذاری به بعد:

۲.۵ ریال

بازه‌ی قیمت‌گذاری مورد نظر خود را از گزینه‌های پیشنهادی انتخاب و یا وارد کنید.

۰.۵
۱
۵
۱۵
۳۰
دقیقه

می‌توانید برای مشاهده تخمین هزینه‌ی ماهانه، تعداد تنوع‌های خود را وارد کنید.

تعداد قیمت‌گذاری ماهانه:
۲۸۸,۰۰۰ مرتبه

جمع کل:

۰ تومان

(بدون احتساب تنوع‌های با بازه‌ی قیمت‌گذاری متفاوت)

جمع کل اعلامی، تخمینی برای تعداد تنوع وارد شده توسط شماست. در هر بار قیمت‌گذاری به اندازه‌ی مبلغ اعلام شده، از کیف پول شما کسر خواهد شد.